fbpx

Współpracują z nami


Poznaj specjalistów, którzy prowadzą organizowane przez nas szkolenia:


Sylwia Zasada – trener emisji głosu, logopeda, nauczyciel z powołania. Od 9 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 8 lat prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli, specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ukończyła dwie specjalizacje: nauczycielską i logopedyczną oraz Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Emisji Głosu. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polskiej Akademii Nauk, ukończyła Kurs Retoryki Praktycznej. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń poświęconych pracy z głosem. Autorka specjalistycznych publikacji. Doświadczenie zdobywała głównie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadziła ponad 700 godzin warsztatów grupowych i indywidualnych z emisji głosu. Posiada niezwykły talent do nawiązywania relacji z grupą, dzięki czemu z łatwością zwiększa efektywność swoich szkoleń. 

Amelia Dziurda-Multan

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej.

Katarzyna Wieczorek

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny-oligofrenopedagog, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Specjalista usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapie z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie. Posiada uprawnienia do terapii SI, behawioralnej, metod AAC i wielu innych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim potrzebami konkretnego dziecka oraz jego otoczenia. Dostosowuje metody pracy do dziecka, tak aby umożliwić mu rozwój na miarę jego możliwości. Od wielu lat przewodniczy zespołowi diagnostycznemu specjalizującemu się w rozpoznawaniu całościowych zaburzeń rozwoju – w tym szczególnie autyzmu i Zespołu Aspergera.

Dagmara Kubiak

Ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną oraz edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, a także studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie zdobywała jako nauczyciel wspomagający na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasie o innowacyjnym programie opartym o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® i system Numicon, a także jako nauczyciel rewalidacji. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający w klasie pierwszej. Jest terapeutą pedagogicznym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją oraz dzieci dwujęzycznych.  Propaguje metody multisensorycznego nauczania matematyki i prowadzi szkolenia z tego zakresu. Autorka strony www.blogedukacyjny.pl.

Olga Krzywicka

magister filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej i logopedycznej. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej. Specjalista do spraw języka polskiego w PODN Lublin, autorka szkoleń z zakresu języka polskiego i metod aktywizujących. Nauczyciel języka polskiego i logopeda w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii.

Agnieszka Jachymek

nauczyciel dyplomowany języka angielskiego z piętnastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wychowawca, Lider Oceniania Kształtującego, tutor I stopnia. Szkoli uczniów oraz nauczycieli z myślenia wizualnego, uczy jak się uczyć, jak robić efektywne, ciekawe notatki, jak przekazywać trudne treści za pomocą prostych schematycznych rysunków. Rysująca Pani od angielskiego z markerem w każdej kieszeni.

Dorota Fornalska

logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie, autor i koordynator wielu projektów  na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawca oraz organizator terapii w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzicami. Autor licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy,  niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, z uczniami z dysleksją, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. 

Agnieszka Dziedzic

pedagog specjalny, logopeda-audiolog, neurologopeda kliniczny. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metody werbo-tonalnej.

Maria Bystrzanowska

logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. Jako praktyk od kilkunastu lat prowadzi skuteczną terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz wspiera ich rodziny. Posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Jest autorką bestsellerowej książki pt. ,,Mutyzm wybiórczy – Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy – Skuteczne metody terapii”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

psycholog kliniczny dziecięcy, wieloletnia dyrektorka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Jest autorką ponad 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych, kilkunastu testów do diagnozowana dysleksji i jej ryzyka, wielu filmów dydaktycznych oraz Metody Dobrego Startu. Wypromowała 25 doktorów, W 1990 roku założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, zrzeszone w European Dyslexia Association gdzie przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej EDA. Jest jednym z pionierów pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce, należy do niewielkiej liczby międzynarodowych trenerów w tej dziedzinie. Marta Bogdanowicz łączy pracę naukową z pasją pomagania dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Joanna Nienałtowska-Padło

pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i usprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Beata Jaworska

nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - pracuje w przedszkolu od 36 lat. Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, Trener Umiejętności Społecznych. Autorka programu szkolenia dla opiekunów dziecięcych w żłobkach w oparciu o ustawę "żłobkową". Doradca metodyczny PCDN w Puławach.

Michał Lisicki

psycholog, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników dla nauczycieli; wychowawca i terapeuta; ekspert w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej; wykładowca wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli

dr Małgorzata Skura

pedagożka i terapeutka, autorka programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników dla nauczycieli; ekspertka w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej; wykładowczyni wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli

Karolina Matczak

psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, oligofrenopedagog i edukator, a przede wszystkim pasjonatka klocków LEGO®. Twórczyni marki Niezłe Klocki. Od 4 lat prowadzi autorskie warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas I-III w oparciu o idee LEGO® Education

Aneta Teterycz

trener, coach, facylitator, nauczyciel. Od niemal 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, a od 15 – prowadzi szkolenia dla dorosłych (w tym nauczycieli). Interesuje się neurodydaktyką i nowymi metodami uczenia się i nauczania. Fascynuje ją nauka o mózgu. Jest trenerem postaw emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (specjalność pedagogiczna i logopedyczna). Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie. Z energią i pasją dzieli się swoim doświadczeniem podczas warsztatów. Jako coach wspiera w rozwoju i kryzysie. Jako facylitator – wspiera grupy.

Katarzyna Słowik-Krupa

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z rodzinami, dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Aktualnie, w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TRAMPOLINA zajmuje się diagnozą trudności emocjonalnych i edukacyjnych dzieci oraz prowadzi konsultacje rodzicielskie, terapie wychowawcze, psychoterapie dzieci i nastolatków. Ukończyła 4,5-letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamiczno-systemowym, organizowany przez Fundację Kontekst w Krakowie pod kier. Pani prof. Barbary Józefik. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychoterapeuty. Ma także doświadczenie uczenia w szkole podstawowej jako nauczyciel języka angielskiego, dzięki czemu dobrze zna realia pracy nauczycieli w Polsce.

Agata Rudzińska-Zigouras

pedagog specjalny z 27-letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi. Nauczyciel dyplomowany. Obecnie nauczycielka przedszkola specjalnego oraz terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. W przedszkolu specjalnym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody Marii Montessori w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Ewelina Prokopiuk

logopeda, audiolog, muzyk, śpiewaczka i logorytmik
Jest dyplomowanym logopedą (magister logopedii z audiologią; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz muzykiem (absolwentka wydziału instrumentalnego- pedagogicznego; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku). Od 7 lat prowadzi liczne zajęcia logorytmiczne, umuzykalniające, zajęcia śpiewu oraz zajęcia muzyczne opierające się na metodzie Carla Orffa. Opracowała na własny użytek ponad 1000 scenariuszy do zajęć logorytmicznych.

Agata Matuszewska

diagnosta i terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Trampolina w Lublinie. W swojej pracy zawodowej wdraża model interdyscyplinarnej diagnozy dziecka z trudnościami szkolnymi.

Joanna Pachutko

logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta AAC, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością, od 10 lat pracuje w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz w gabinecie Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko w Suwałkach.

Monika Niściór

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji osób z ASD oraz liczne kursy i szkolenia, dzięki czemu m.in. wspiera swoich podopiecznych jako terapeuta ręki. Głównym obszarem jej pracy jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Za punkt wyjścia oddziaływań terapeutycznych przyjmuje mocne strony dziecka oraz jego indywidualność i wyjątkowość. Dlatego też każdorazowe spotkanie z małym człowiekiem jest dla niej niesamowitym doświadczeniem, w ramach którego dziecko pokazuje część swojego świata. Obecnie pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający propagując model edukacji włączającej. Natomiast terapeutycznie realizuje się w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Trampolina pracując z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także prowadząc terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi, dysortograficznymi i dysgraficznymi.

Katarzyna Bazan

specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta EAP - pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic w Lublinie - z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową Surdopedagog, pedagog – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in.w SOSWdDiMNiSS oraz w technikum i liceum w Lublinie. Wykładowca szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli, trener umiejętności psychospołecznych, wychowawczych, z zakresu doradztwa zawodowego oraz języka miganego.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 575 905 286

Email

odn@instytutodn.pl